आईकाओको मापदण्डहरुको पूणर् पालना नहुँदा हवाई दुर्घटना बढेको विज्ञहरुको निष्कर्ष

विज्ञहरुले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आईकाओ)ले निर्दिष्ट गरेका मादपण्डहरुको पूणर् पालना हुन नसक्दा नेपालमा हवाई दुर्घटनामा वृद्धि हुन गएको औ

Read More