बुधवार यस्तो छ तरकारी को मुल्य

जेष्ठ १२ , काठमाडौ ।बुधवार काठमाण्डौमा आलु (रातो) को  मुल्यमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । मङ्गलवार ३७ रुपैया ५० पैसामा कारोवार भएको आलु (रातो) को मुल्य बुधवार पनि सोही मुल्यमा कारोवार भइरहेको छ ।बुधवार काउली (स्थानिय)को मुल्यमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन ।मङ्गलवार प्रती केजी ३५ रुपैयामा कारोवार भएको काउली (स्थानिय)को मुल्य बुधवार पनि सोही मुल्यमा कारोवार भइरहेको छ ।

मङ्गलवार प्रतिकेजी ४१ रुपैयामा कारोवार भएको प्याज सुकेको (भारतिय)बुधवार पनि सोही मुल्यमा कारोवार भइरहेको छ।मङ्गलवार प्रतिकेजी ५५ रुपैयामा कारोवार भएको प्याज (हरियो) को मुल्य )बुधवार पनि सोही मुल्यमा कारोवार भइरहेको छ ।

मङ्गलवारको तुलनामा बुधवार गोलभेडा सानो(टनेल)को मुल्यमा ६ रुपैयाले वृद्दि भएको छ । मङ्गलवार प्रतिकेजी ३१ रुपैया ५० पैसामा कारोवार भएको  गोलभेडा सानो(टनेल)  बुधवार प्रतिकेजी ३७ रुपैया ५० पैसामा कारोवार भइरहेको छ । मङ्गलवारको तुलनामा बुधवार गोलभेडा सानो(भारतीय)को मुल्यमा ५ रुपैयाले वृद्दि भएको छ । मङ्गलवार प्रतिकेजी २२ रुपैया ५० पैसामा कारोवार भएको  गोलभेडा सानो(भारतीय)  बुधवार प्रतिकेजी २७ रुपैया ५० पैसामा कारोवार भइरहेको छ ।

Spread the love

Comment here